งานออกแบบและติดตั้ง ระบบ Clean Room Auto Control System


งานออกแบบและติดตั้ง ระบบ Clean Room Auto Control System

1. งานออกแบบระบบควบคุุมแรงดันอากาศ ในห้อง แบบ Positive และ แบบ Negative  อัตโนมัติ 
    ควบคุมระบบด้วย PLC. ( Programable Controller )  และ ระบบ Inverter 

    ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  แรงดันลมภายในห้องคงที่ตามที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถปรับแรงดันอากาศภายในห้อง ได้ +- 3 Pa ถึง +-25 Pa
        -  เสียงพัดลมจะมีเสียงเบาทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในห้องไม่เกิดความรำคาญ
        -  ชุดพัดลมทำความเย็น ควบคุมการหมุนด้วยระบบ INVERTER สามารถประยัดค่าไฟฟ้า ได้ 35 %  เพราะชุดพัดลมหมุนตามการใช้งานจริง
        -  การแลกเปลี่ยนความเย็นกับลม ทำได้ดีมากเพราะความเร็วของลมไม่เร็วเกินไป สามารถประหยัดไฟฟ้าให้กับ ระบบแอร์ที่ใช้งาน หรือ ระบบ Chiller
        -  ยึดอายุการใช้งานให้กับชุด Hepa Filter ,Medium Filter , Pre  Filter อีก 1 เท่าตัว เพราะลมวิ่งผ่านในปริมาณที่ เหมาะสมกับการใช้งาน
        -  ประหยัดเงินในการเปลี่ยน  Hepa Filter ,Medium Filter , Pre  Filter  อีก 1 เท่าตัว เนื่องมาจากฝุ่นละอองที่อุดตันที่ตัว Filter นั้นน้อยลง
           เพราะปริมาณลมที่วิ่งผ่าน Filter นั้น วิ่งผ่านในปริมาณที่เหมาะสมตามการใช้งานจริง
        -  มีจอแสดงผลแรงดันเป็นระบบ ดิจิตอล อ่านและเข้าใจได้ง่าย
        

2. งานออกแบบการควบคุมความชื้นและอุหภูมิในห้อง Clean Room แบบอัตโนมัติ 
    ควบคุมระบบด้วย  PLC. (Programable Controller ) โดยใช้ SCR. Unit +  Heater

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -   ระบบควบคุมความชื้นสามารถที่จะตั้งค่าความชื้นได้  45%RH - 65%RH  ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
        -   ระบบควบคุมความชื้นและอุหภูมิภายในห้อง สามารถเลือกได้ 2 ระบบ คือ ระบบอัตโนมัติ และ ระบบ Manual
        -   ระบบควบคุมความชื้นแบบ Manual  มีใว้สำหรับลดความชื้นในห้องอย่างรวดเร็วตามที่ผู้ใช้ต้องการ
        -   การใช้ระบบ SCR. Unit จ่ายระบบไฟฟ้าให้กับ ชุด Heater เพื่อควบคุมความชื้นภายในห้องนั้น ระบบ SCR. Unit จะค่อยๆจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับ
            ชุด Heater   ตามความชื้นที่เกิดขึ้นจริงภายในห้อง  สามารถประหยัดไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก และสามารถลดความชื้นภายในห้องได้อย่างมี
            ประสิทธิภาพ.    ( บางสถานที่มีระบบน้ำร้อน สามารถออกแบบ นำน้ำร้อนมาลดคความชื้นภายในห้องแทน Heater ได้ )
        -   ระบบทำความเย็นสามารถควบคุมอุหภูมิตั้งแต่  17  - 40  องศาเซลเซียส
        -   ระบบทำความเย็นและระบบควบคุมความชื้นจะทำงานไปพร้อมๆกันและสัมพันธ์กันแบบ อัตโนมัติ โดยยึดอุณหภูมิที่ตั้งใว้ในห้องเป็นมาตราฐาน
        -   ระบบแสดงผลเป็นระบบ  ดิจิตอล  อ่านและเข้าใจได้ง่าย
        -   มีระบบความคุมการทำงานแบบปลอดภัยถึง 4 ระบบ เพื่อป้องกันการ Over Heat ของ Heater
                      1. ระบบควบคุมแรงดันภายในห้องถ้าต่ำกว่า 3 Pa. ระบบ  Heater ไม่ทำงาน
                      2. ระบบควบคุมอุหภูมิความเย็นถ้าอุหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส  ระบบ Heater จะไม่ทำงาน
                      3. ระบบพัดลมภายในห้องถ้าไม่ทำงาน ระบบ  Heater  ไม่ทำงาน
                      4. มีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อระบบอากาศภายในช่องลมร้อนเกิน 45 องศาเซลเชียส ระบบทุกระบบจะหยุดทำงาน 
  
3. งานออกแบบระบบ Hepa Filter ,Medium Filter ,Pre Filter  ฯลฯ

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  ออกแบบระบบ Filter ให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและสะดวก
        -  เมื่อระบบ  Filter อุดตัน  จะมีระบบไฟเตือน ให้เปลี่ยน Filter แบบ อัตโนมัติ
        -  ออกแบบ ชุดกล่องใส่ Hepa Filter  และ ชุด Filter แยกออจากกัน เวลาจะเปลี่ยนชุด Hepa Filter ราคาเฉพาะถูกลงมาก 

4. งานออกแบบระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง  UVC. แบบอัตโนมัติ และแบบ Manual

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  เมื่อห้องหยุดทำงาน  ระบบแอร์จะถูกปิดลงประมาณ 15 นาที  ระบบแสงไฟจากหลอด UVC.ภายในห้อง จะติดเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องแบบอัตโนมัติ
            ในขณะที่ไม่มีคนอยู่ภายในห้อง ทำให้ห้องสะอาดไม่มีเชื้อโรคอยู่ภายในห้อง.
        -   ในขณะที่ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC. ทำงานอยู่ ถ้ามีคนเดินเข้าห้อง ระบบฆ่าเชื้อโรคจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติงาน            
        -  เมื่อเปิดใช้งานห้องอีกครั้ง  ระบบแสงไฟ UVC. จะหยุดทำงาน แบบอัตโนมัติ 
        -  ระบบควบคุมการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC. นี้สามารถตั้งค่าได้ทั้งระบบ Auto และระบบ Manual  ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
        

                   

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

www.ttands.co.th

76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Subscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

Today This Month Total
107 762 10630

Copyright : 2017 ttands.co.th | บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll to Top