งานออกแบบและติดตั้ง ระบบ Clean Room Auto Control System


งานออกแบบและติดตั้ง ระบบ Clean Room Auto Control System

1. งานออกแบบระบบควบคุุมแรงดันอากาศ ในห้อง แบบ Positive และ แบบ Negative  อัตโนมัติ 
    ควบคุมระบบด้วย PLC. ( Programable Controller )  และ ระบบ Inverter 

    ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  แรงดันลมภายในห้องคงที่ตามที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถปรับแรงดันอากาศภายในห้อง ได้ +- 3 Pa ถึง +-25 Pa
        -  เสียงพัดลมจะมีเสียงเบาทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในห้องไม่เกิดความรำคาญ
        -  พัดลมทำความเย็นสามารถควบคุมความเร็วรอบได้ ทำให้ประยัดค่าไฟฟ้า ได้ 35 %  เพราะควบคุมด้วยระบบ                    Inverter Control
        -  การแลกเปลี่ยนความเย็นทำได้ดีมากเพราะสามารถควบคุมความเร็วลมได้ 
        -  ยึดอายุการใช้งานให้กับชุด Hapa Filter ,Medium Filter , Pre  Filter อีก 1 เท่าตัว เพราะลมวิ่งผ่านในปริมาณที่              เหมาะสมกับการใช้งาน
        -  ประหยัดเงินในการเปลี่ยน  Hapa Filter ,Medium Filter , Pre  Filter  อีก 1 เท่าตัว
        -  มีจอแสดงผลแรงดันเป็นระบบ ดิจิตอล อ่านและเข้าใจได้ง่าย
        

2. งานออกแบบการควบคุมความชื้นและอุหภูมิในห้อง Clean Room แบบอัตโนมัติ 
    ควบคุมระบบด้วย  PLC. (Programable Controller ) โดยใช้  Heater

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -   ระบบควบคุมความชื้นสามารถที่ตั้งค่าความชื้นได้  45%RH - 65%RH  จะทำงานแบบ อัตโนมัติ 
        -   ระบบทำความเย็นสามารถควบคุมอุหภูมิตั้งแต่  17  - 37  องศาเซลเซียส
        -   ระบบทำความเย็นและระบบควบคุมความชื้นจะทำงานไปพร้อมกันและสัมพันธ์กันแบบ อัตโนมัติ
        -   ระบบแสดงผลเป็นระบบ  ดิจิตอล  อ่านและเข้าใจได้ง่าย
        -   มีระบบความคุมการทำงานแบบปลอดภัยถึง3ระบบ เพื่อป้องกันการ Over Heat ของ Heater
                      1.ระบบควบคุมแรงดันภายในห้องถ้าต่ำกว่า 3 Pa. ระบบ  Heater ไม่ทำงาน
                      2. ระบบควบคุมอุหภูมิความเย็นถ้าอุหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส  ระบบ Heater ไม่ทำงาน
                      3. ระบบพัดลมภายในห้องถ้าไม่ทำงาน ระบบ  Heater  ไม่ทำงาน
  
3. งานออกแบบระบบ Hepa Filter ,Medium Filter ,Pre Filter  ฯลฯ

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  ออกแบบระบบ Filter ให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและสะดวก
        -  เมื่อระบบ  Filter  ตัน  จะมีระบบไฟเตือน ให้เปลี่ยน Filter แบบ อัตโนมัติ

4. งานออกแบบระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง  UVC แบบอัตโนมัติ

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  เมื่อระบบแอร์ถูกปิดลงประมาณ 15 นาที  ระบบแสงไฟจากหลอด UVC. จะติดเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องแบบอัตโนมัติ
        -  เมื่อเปิดระบบแอร์อีกครั้ง ระบบแสงไฟ UVC. จะหยุดทำงาน แบบอัตโนมัติ 
        -  ระบบควบคุมนี้สามารถตั้งค่าได้ทั้งระบบ Auto และระบบ Manual  ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
        

                   

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

www.ttands.co.th

76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Subscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

Today This Month Total
27 751 6077

Copyright : 2017 ttands.co.th | บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll to Top