เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

นโยบายบริษัท

       1. การทำงานบริการ ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย เป็นสำคัญในทุกๆด้าน 
     2. การออกแบบและติดตั้งต้องอยู่บนหลักการวิศวกรรม ต่างๆอย่างถูกต้อง
     3. ต้องรักษาคุณภาพงานที่ทำให้ได้ตามมาตราฐานสากล
     4. ต้องรักษาและคงใว้ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
     5. ต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการทำงาน ในทุกๆด้าน


        

ประวัติบริษัท

       บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
     เลขที่จดทะเบียนและเลขผู้เสียภาษี  0205557000885  
     สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  76/6  หมู่ 1 ถ. มิตรสัมพันธ์ ต. อ่างศิลา อ. เมืองชลบุรี  จ. ชลบุรี   20000 
     บริษัทมีพื้นที่ในการทำงาน 800 ตารางเมตร 
                                                                                                                                           
ผู้ก่อตั้งบริษัท
    คุณ ธงชัย  ประทุมโต  เป็นวิศวกรไฟฟ้า  ใบอนุญาตเลขที่  ภฟก. 23046

ประวัติการทำงาน
     เคยทำงานอยู่โรงงานผลิตยางรถยนตร์ ( Thai Bridgestone  Co.,Ltd. )

     แผนก Electrical Maintenance  ฝ่าย Engineering เป็นเวลา  11 ปี โดยประมาณ ต่อมาได้มาทำงาน
     อยู่โรงงานผลิตยางรถบรรทุก ( Bridgestone  Tire Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd  ) 
     แผนก Electrical Maintenance  ฝ่าย Engineering  เป็นเวลา  15 ปี โดยประมาณ
     จากประสบการณ์การทำงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงเบรคดาวน์
     กว่า 26 ปี  จึงสามารถทำงานในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า ได้พึงพอใจ บนพื้นฐาน ความปลอดภัย
     คุณภาพงานที่ดี , รวดเร็ว ,
 และ รักษาสิ่งแวดล้อม.  


ริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั่วไป ตามสถานที่ราชการ , ห้างร้าน ,และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
1.  รับติดตั้ง , งานซ่อมด่วน และ บริการ บำรุงรักษาประจำปี ระบบ Air Conditioner  ทั่วไป
         -  งานล้างระบบ คอล์ยเย็น และ คอล์ยร้อน
         -  งานตรวจสอบและเติมน้ำยาทำความเย็น
         -  งานตรวจวัดแรงลมและอุณหภูมิ
         -  งานตรวจเช็ค  Magnetic contactor ,Capacitor
         -  งานตรวจเช็คพัดลมที่ Condensing Unit
         -  งานตรวจเช็ค กระแสไฟฟ้า ของ Compressor     
         -  ส่งรายงานให้ลูกค้า   

 2.  รับติดตั้ง , งานซ่อมด่วน และ บริการ บำรุงรักษาประจำปี ระบบ CHILLER , AHU. , FCU. SYSTEM
     
   -  งานล้างระบบ SPOT COOLER
         -  งานล้างระบบ COOLING  TOWER
         -  งานเปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบ  CHILLER
         -  งานล้างระบบ คอล์ยเย็นและคอล์ยร้อน
         -  งานตรวจเช็คระบบน้ำยาทำความเย็น
         -  งานตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้า
         -  งานล้างระบบ AHU. และ FCU. ทุกชนิด

 3.  รับออกแบบและติดตั้ง  งานระบบ  ห้องผ่าตัด , ห้องแยกโรค , ห้อง ICU.  โดยมีรายละเอียดดังนี้
         -  งานระบบ ควบคุมแรงดันอากาศในห้อง แบบ Positive  หรือ แบบ Negative  แบบอัตโนมัติ

         -  งานระบบ ควบคุมความชื้นและความเย็น ภายในห้อง  แบบอัตโนมัติ
         -  งานระบบ ควบคุมการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง  UVC.  แบบอัตโนมัติ
         -  งานระบบ  กรองอากาศ ชนิด Hepa Filter , Medium Filter ,Pre Filter , Carbon Filter 
         -  งานระบบ  ท่อส่งอากาศ
  4. รับออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าทั่วไป

         -  งานระบบ ควบคุมเครื่องจักรด้วย ระบบ PLC.
         -  งานระบบ ควบคุมเครื่องจักรด้วย ระบบ Inverter
         -  งานระบบ ควบคุมเครื่องจักรด้วย ระบบ Relay
         -  งานระบบ  ไฟฟ้าส่องสว่าง  Lighting System

         -  งานระบบ  ประหยัด พลังงาน Energy Saving System
  5. รับออกแบบและติดตั้ง งานเหล็กทั่วไปและงานทำตามแบบ
  6. รับงานซ่อม บอร์ดอิเล็คทรอนิกค์ ทั่วไป เช่น 
         -  งานซ่อม บอร์ดอินเวอร์เตอร์ ของแอร์ ทุกชนิด
         -  งานซ่อม Power Supply
         -  งานซ่อมระบบจอ Touch Screen.
         -  ฯลฯ

  7. งาน ซื้อ-ขาย ของทั่วไป กับ หน่วยงานราชการ , ห้างร้าน , โรงานอุตสาหกรรม                                                                                   สำนักงานใหญ่


  

                                              OFFICE


   

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

www.ttands.co.th

76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Subscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

Today This Month Total
7 230 1843

Copyright : 2017 ttands.co.th | บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll to Top