รับติดตั้ง และ งานซ่อมด่วนบำรุงรักษา ระบบ Chiller, ระบบAHU.
 • RAS-PACVG-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-PKCVG-TSERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-10U2ACV2G-T CONDENSING-UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-13U2ACV2G-T CONDENSING-UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-18U2ACV2G-T CONDENSING-UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-10U2KCV2G-T FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-13U2KCV2G-T, RAS-18U2KCV2G-T FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER , R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-TE 1AP-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (SPI, INVERTER, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-TE 1A-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (SPI, INVERTER, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-25PASG-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติเผนัง (STANDARD, R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-SE 2CP-T SERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (SPI, INVERTER, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAV-TE 1AP-T SERIES CONDENSING UNIT

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี

  แบกแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (SPI,INVERTER,R-410A)


  ราคา : 0

 • RAV-TE 1A-T SERIES CONDENSING UNIT

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี

  แบกแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (SPI,INVERTER,R-410A)


  ราคา : 0

 • RAV-SE 18P-T SERIES FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน ซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม (SPI,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAV-TE 1AP-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม (SPI,INVERTER,R-410A)
  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAV-TE 1A-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม (SPI,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAS-25PASG-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติเผนัง (STANDARD, R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • RAV-SE 1UP-T1 SERIES FAN COIL UNIT

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี

  แบกแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (SPI,INVERTER,R-410A)


  ราคา : 0

 • RAS-10-18PASG-T SERIES CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติเผนัง (STANDARD, R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TVGS SERIES CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 42TSV-CP SERIES FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (XPOWER,INVERTER,R-410A)
  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 42TVGS SERIES FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 38TEVGB010 CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 38TEVGB013 CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 38TEVGB018 CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 42TEVGB010 FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 42TEVGB013,018 FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน ติดผนัง (INVERTER,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSV(036-048) CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (XPOWER,INVERTER,R-410A)
  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSV(013-024) CONDENSING UNIT


  แบกแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (XPOWER,INVERTER,R-410A)
  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 42TSV-CP SERIES FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (XPOWER,INVERTER,R-410A)
  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSV(013-024) CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า4 ทิศทาง (XPOWER,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSV(036-048) CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า4 ทิศทาง (XPOWER,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 40TSV-UP SERIES FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า4 ทิศทาง (XPOWER,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSV (013-024) CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม (XPOWER,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSV (036-048) CONDENSING UNIT

  แบกแยกส่วน ซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม (XPOWER,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 42TSV-BP SERIES FAN COIL UNIT

  แบกแยกส่วน ซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม (XPOWER,INVERTER,R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSGS (010,013,018) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSGS025 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 42TSGS SERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD,R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38HFE(010,013) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD, R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38HGE030 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38HFE(018,025) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD, R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 42HFE SERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD, R-32)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSF(013-018) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38HGE036, 38HGE036-R3 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 42HGE SERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ติดผนัง (STANDARD, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSF024 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSF(030-048) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TBU060 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 42TSF-CP, 42TBU-CP SERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน แขวนใต้ฝ้า (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSF (013-018) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (5, FIX SPEED, R-410A)
  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSF024 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TSF (030-048) CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 40TSF-UP,40TBU-UP SERIES FAN COIL UNIT

  แบบแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

 • 38TBU060 CONDENSING UNIT

  แบบแยกส่วน ฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง (5, FIX SPEED, R-410A)

  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็ก รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


  ราคา : 0

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

www.ttands.co.th

76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Subscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

Today This Month Total
27 901 15888

Copyright : 2017 ttands.co.th | บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll to Top