ออกแบบและติดตั้งระบบ Clean Room System


1. งานระบบควบคุุมแรงดันอากาศ ในห้อง แบบ Positive และ แบบ Negative  อัตโนมัติ
    ควบคุมระบบด้วย PLC. ( Programable Controller )  และ ระบบ Inverter 

2. งานระบบควบคุมความชื้นและอุหภูมิเย็น ในห้อง แบบอัตโนมัติ
    ควบคุมระบบด้วย  PLC. (Programable Controller ) โดยใช้  Heater

3. งานระบบควบคุมการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC. ในห้อง แบบอัตโนมัติ 
    ควบคุมระบด้วย PLC. (Programable Controller ) 

4. งานระบบ Hepa Filter ,Medium Filter ,Pre Filter  ฯลฯ
5. งานออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อส่งลม 


CHILLER AND AHU. SYSTEM


1.  งานติดตั้งระบบ CHILER และ ระบบ AHU.  ทุกชนิด
2.  งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CHILLER และ AHU. ประจำปี
         -  งานล้างระบบ SPOT COOLER
         -  งานล้างระบบ COOLING  TOWER
         -  งานเปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบ  CHILLER
         -  งานล้างระบบ คอล์ยเย็นและคอล์ยร้อน
         -  งานตรวจเช็คระบบน้ำยาทำความเย็น
         -  งานตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้า
         -  งานล้างระบบ AHU. และ FCU. ทุกชนิด
3.  งานซ่อมด่วนระบบ CHILLER  ทุกชนิด  
4.  งานซ่อมด่วนระบบ AHU และ FCU. ทุกชนิด
         


AIR CONDITIONER


1.  งานติดตั้งระบบ Air Conditioner  ทุกชนิด
2.  งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Air Conditioner ประจำปี
         -  งานล้างระบบ คอล์ยเย็น และ คอล์ยร้อน
         -  งานตรวจสอบและเติมน้ำยาทำความเย็น
         -  งานตรวจวัดแรงลมและอุณหภูมิ
         -  งานตรวจเช็ค  Magnetic contactor ,Capacitor
         -  งานตรวจเช็คพัดลมที่ Condensing Unit
         -  งานตรวจเช็ค กระแสไฟฟ้า ของ Compressor     
         -  ส่งรายงานให้ลูกค้า   
3.  งานซ่อมด่วนระบบ Air Conditioner ทุกชนิด  
4.  งานซ่อมด่วน แอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า  ทุกชนิด
5.  งานซ่อมด่วน บอร์ด Inverter ควบคุมแอร์ ทุกชนิด
Service
Service

งานออกแบบและติดตั้ง ระบบ Clean Room Auto Control System

ห้องผ่าตัด , ห้องปลอดเชื้อ , ห้อง ICU. , ห้อง LAB , ห้องเก็บของ ฯลฯ

งานออกแบบและติดตั้ง ระบบ Clean Room Auto Control System

ห้องผ่าตัด , ห้องปลอดเชื้อ , ห้อง ICU. , ห้อง LAB , ห้องเก็บของ ฯลฯ

1. งานออกแบบระบบควบคุุมแรงดันอากาศ ในห้อง แบบ Positive และ แบบ Negative  อัตโนมัติ 
    ควบคุมระบบด้วย PLC. ( Programable Controller )  และ ระบบ Inverter 

    ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  แรงดันลมภายในห้องคงที่ตามที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถปรับแรงดันอากาศภายในห้อง ได้ +- 3 Pa ถึง +-25 Pa
        -  เสียงพัดลมจะมีเสียงเบาทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในห้องไม่เกิดความรำคาญ
        -  พัดลมทำความเย็นสามารถควบคุมความเร็วรอบได้ ทำให้ประยัดค่าไฟฟ้า ได้ 35 %  เพราะควบคุมด้วยระบบ Inverter Control
        -  การแลกเปลี่ยนความเย็นทำได้ดีมากเพราะสามารถควบคุมความเร็วลมได้ 
        -  ยึดอายุการใช้งานให้กับชุด Hapa Filter ,Medium Filter , Pre  Filter อีก 1 เท่าตัว เพราะลมวิ่งผ่านในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งาน
            และประหยัดเงินในการเปลี่ยน  Hapa Filter ,Medium Filter , Pre  Filter  อีก 1 เท่าตัว
        -  มีจอแสดงผลแรงดันเป็นระบบ ดิจิตอล อ่านและเข้าใจได้ง่าย
        

2. งานออกแบบการควบคุมความชื้นและอุหภูมิในห้อง Clean Room แบบอัตโนมัติ 
    ควบคุมระบบด้วย  PLC. (Programable Controller ) โดยใช้  Heater

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -   ระบบควบคุมความชื้นสามารถที่ตั้งค่าความชื้นได้  45%RH - 65%RH  จะทำงานแบบ อัตโนมัติ 
        -   ระบบทำความเย็นสามารถควบคุมอุหภูมิตั้งแต่  17  - 37  องศาเซลเซียส
        -   ระบบทำความเย็นและระบบควบคุมความชื้นจะทำงานไปพร้อมกันและสัมพันธ์กันแบบ อัตโนมัติ
        -   ระบบแสดงผลเป็นระบบ  ดิจิตอล  อ่านและเข้าใจได้ง่าย
        -   มีระบบความคุมการทำงานแบบปลอดภัยถึง3ระบบ เพื่อป้องกันการ Over Heat ของ Heater
                      1.ระบบควบคุมแรงดันภายในห้องถ้าต่ำกว่า 3 Pa. ระบบ  Heater ไม่ทำงาน
                      2. ระบบควบคุมอุหภูมิความเย็นถ้าอุหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส  ระบบ Heater ไม่ทำงาน
                      3. ระบบพัดลมภายในห้องถ้าไม่ทำงาน ระบบ  Heater  ไม่ทำงาน
  
3. งานออกแบบระบบ Hepa Filter ,Medium Filter ,Pre Filter  ฯลฯ

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  ออกแบบระบบ Filter ให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและสะดวก
        -  เมื่อระบบ  Filter  ตัน  จะมีระบบไฟเตือน ให้เปลี่ยน Filter แบบ อัตโนมัติ

4. งานออแบบระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง  UVC แบบอัตโนมัติ

     ประโยชน์ที่ได้รับ
        -  เมื่อระบบแอร์ถูกปิดลงประมาณ 15 นาที  ระบบแสงไฟจากหลอด UVC. จะติดเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องแบบอัตโนมัติ
        -  เมื่อเปิดระบบแอร์อีกครั้ง ระบบแสงไฟ UVC. จะหยุดทำงาน แบบอัตโนมัติ 
        -  ระบบควบคุมนี้สามารถตั้งค่าได้ทั้งระบบ Auto และระบบ Manual  ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
        

                   

ผลงานของเรา


ติดต่อเรา

Product Name

ติดต่อเรา

Product Name

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

www.ttands.co.th

76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Subscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

Today This Month Total
7 230 1843

Copyright : 2017 ttands.co.th | บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th
Scroll to Top